oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava

Oznámení o zveřejnění usnesení valné hromady společnosti

05.08.2022, autor Redakce
Opava – Oznámení o zveřejnění usnesení valné hromady společnosti a závěrů znaleckého posudku v souvislosti s rozhodnutím valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů.
Dne 25. 7. 2022 od 18:00 hod. se konala řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01, Opava, IČO: 25835912 (dále jen „Společnost“).

Tímto představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), zveřejnuje na webové stránce Společnosti usnesení přijaté na valné hromadě, kterým byl schválen nucený přechod účastnických cenných papírů (strana 3–5 přiloženého notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady Společnosti NZ 455/2022 ze dne 1. 8. 2022), a závěry znaleckého posudku, kterými se odůvodňuje výše protiplnění pro nucený přechod účastnických cenných papírů minoritních akcionářů Společnosti (znalecký posudek tvoří přílohu č. 4 přiloženého notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady Společnosti NZ 455/2022 ze dne 1. 8. 2022 a závěry znaleckého posudku jsou na straně 60–62 znaleckého posudku), a to způsobem určeným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

Zároveň ode dne uveřejnění tohoto oznámení je veřejná listina – notářský zápis o rozhodnutí valné hromady Společnosti NZ 455/2022 ze dne 1. 8. 2022 – uložena a je k dispozici v sídle Společnosti na adrese Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 09:00 hod. do 15:00 hod.

Přílohy:
Notářský zápis
Oznámení o zveřejnění usnesení valné hromady společnosti