oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava

Nadační fond

Nadační fond se zřizuje pro zajištění finanční, materiální, humanitární, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám.

Fond je založen k efektivnějšímu směřování aktivit v oblasti společenské odpovědnosti. Jak již název napovídá, bude se soustředit zejména na projekty ve Slezsku. Tedy v prostředí, ve kterém je klub situován. Fond naváže na aktivity klubu, které již v minulosti probíhaly a zároveň bude rozvíjet spolupráci s dalšími organizacemi, které v této oblasti na Opavsku působí.

Důležitou součástí celého projektu pak jsou také fanoušci klubu, kteří mají své zástupce jak ve správní radě, tak také v dozorčí radě nadačního fondu a budou se tak výrazně podílet na chodu celého fondu.


Nadační fond Slezský Slezsku

zakladatel: Slezský fotbalový club Opava a.s.

sídlo a fakturační adresa: Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 14067501

transparentní účet: 651751/5500, veškeré pohyby na účtu můžete sledovat pod tímto odkazem.

email: info@sfc.cz

QR kód pro platbu na transparentní účet:


Správní rada:

předseda správní rady: Ing. Filip Labuda

člen: Jan Žídek

člen: Radek Vajda


Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Zdeněk Viktorin

člen: Jaroslav Kolínek

člen: Mgr. Tomáš Hrubý